Chào mừng đến với website Unicity Việt Nam
Make Life BetterMake Life BetterMake Life BetterMake Life BetterMake Life Better
  • Triệu phú Khun Chavich Kim còn được gọi là Khun Joe

Triệu phú Khun Chavich Kim còn được gọi là Khun Joe

23/04/13

Khun Chavich Kim  còn được gọi là Khun Joe- Joe lớn lên tại Bangkok với nhiếu năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Ông yêu các siêu xe. Ông nhận ra rằng ông không giống như là một nhân viên. Ông muốn là người làm chủ cuộc đời mình.
- Với Unicity ông đã tìm thấy cách bắt đầu mơ và Joe đã đạt đến giấc mớ của mình.
- Trong hai năm kinh doanh Unicity, ông đã nghỉ hưu và tập trung vào việc giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ của họ.
- Ông đã được tăng 1 chiếc Lamborghini và đạt đến cấp Triple Diamond. Joe nói : "Điều quan trọng là Unicity làm cho bạn có thể thành công một cách nhanh chóng và nghỉ hưu với thành công cách lâu dài."